giỏ hàng

Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Tổng Cộng
Nghệ đen lọ 500 gam Vui lòng gọi Update Nghệ đen lọ 500 gam Delete Nghệ đen lọ 500 gam Vui lòng gọi
Phấn hoa lọ 350 gam 167,000 Update Phấn hoa lọ 350 gam Delete Phấn hoa lọ 350 gam 2,505,000
Sữa ong chúa VÕ KIỆT 100GR 220,000 Update Sữa ong chúa VÕ KIỆT 100GR Delete Sữa ong chúa VÕ KIỆT 100GR 2,860,000
Mật ong sữa ong chúa VÕ KIỆT 500gr 220,000 Update Mật ong sữa ong chúa VÕ KIỆT 500gr Delete Mật ong sữa ong chúa VÕ KIỆT 500gr 3,740,000
Phấn hoa mật ong VÕ KIỆT 350 GR 167,000 Update Phấn hoa mật ong VÕ KIỆT 350 GR Delete Phấn hoa mật ong VÕ KIỆT 350 GR 2,505,000
Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 300ml 83,000 Update Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 300ml Delete Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 300ml 1,328,000
Sữa ong chúa lọ 500 gam 220,000 Update Sữa ong chúa lọ 500 gam Delete Sữa ong chúa lọ 500 gam 2,420,000
MẬT ONG VÕ KIỆT 300ML 83,000 Update MẬT ONG VÕ KIỆT 300ML Delete MẬT ONG VÕ KIỆT 300ML 1,411,000
Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 500ml 138,000 Update Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 500ml Delete Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 500ml 1,794,000
Mật ong lên men VÕ KIỆT 750ml 159,000 Update Mật ong lên men VÕ KIỆT 750ml Delete Mật ong lên men VÕ KIỆT 750ml 1,431,000
Mật ong lên men VÕ KIỆT 600ml 132,000 Update Mật ong lên men VÕ KIỆT 600ml Delete Mật ong lên men VÕ KIỆT 600ml 924,000
Mật ong lên men VÕ KIỆT 500ml 110,000 Update Mật ong lên men VÕ KIỆT 500ml Delete Mật ong lên men VÕ KIỆT 500ml 990,000
Sữa ong chúa VÕ KIỆT 500GR 1,100,000 Update Sữa ong chúa VÕ KIỆT 500GR Delete Sữa ong chúa VÕ KIỆT 500GR 12,100,000
Mật ong lên men VÕ KIỆT 360ml 66,000 Update Mật ong lên men VÕ KIỆT 360ml Delete Mật ong lên men VÕ KIỆT 360ml 462,000
Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 750ml 203,000 Update Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 750ml Delete Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 750ml 1,827,000
Mật ong nghệ vàng VÕ KIỆT 300GR 115,000 Update Mật ong nghệ vàng VÕ KIỆT 300GR Delete Mật ong nghệ vàng VÕ KIỆT 300GR 1,150,000
COMBO VÕ KIỆT 2 649,000 Update COMBO VÕ KIỆT 2 Delete COMBO VÕ KIỆT 2 3,245,000
COMBO VÕ KIỆT 1 419,000 Update COMBO VÕ KIỆT 1 Delete COMBO VÕ KIỆT 1 2,933,000
COMBO VÕ KIỆT 3 499,000 Update COMBO VÕ KIỆT 3 Delete COMBO VÕ KIỆT 3 5,988,000
Mật ong lên men VÕ KIỆT 300ml 50,000 Update Mật ong lên men VÕ KIỆT 300ml Delete Mật ong lên men VÕ KIỆT 300ml 500,000
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
COMBO MẬT ONG VÕ KIỆT 4 Vui lòng gọi Update COMBO MẬT ONG VÕ KIỆT 4 Delete COMBO MẬT ONG VÕ KIỆT 4 Vui lòng gọi
Tổng Cộng 50,113,000

Thông tin khách hàng

Họ và tên
Điện thoại
Email
Địa chỉ