giỏ hàng

Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Tổng Cộng
Nghệ đen lọ 500 gam Vui lòng gọi Update Nghệ đen lọ 500 gam Delete Nghệ đen lọ 500 gam Vui lòng gọi
Phấn hoa lọ 350 gam 167,000 Update Phấn hoa lọ 350 gam Delete Phấn hoa lọ 350 gam 1,169,000
Sữa ong chúa VÕ KIỆT 100GR 220,000 Update Sữa ong chúa VÕ KIỆT 100GR Delete Sữa ong chúa VÕ KIỆT 100GR 1,320,000
Mật ong sữa ong chúa VÕ KIỆT 500gr 220,000 Update  Mật ong sữa ong chúa VÕ KIỆT  500gr Delete  Mật ong sữa ong chúa VÕ KIỆT  500gr 1,760,000
Phấn hoa mật ong VÕ KIỆT 350 GR 167,000 Update Phấn hoa mật ong VÕ KIỆT  350 GR Delete Phấn hoa mật ong VÕ KIỆT  350 GR 1,002,000
Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 300ml 83,000 Update Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 300ml Delete Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 300ml 332,000
Sữa ong chúa lọ 500 gam 220,000 Update Sữa ong chúa lọ 500 gam Delete Sữa ong chúa lọ 500 gam 660,000
MẬT ONG VÕ KIỆT 300ML 83,000 Update MẬT ONG VÕ KIỆT 300ML Delete MẬT ONG VÕ KIỆT 300ML 498,000
Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT 500ml 138,000 Update Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT  500ml Delete Mật ong nguyên chất VÕ KIỆT  500ml 138,000
Tổng Cộng 6,879,000

Thông tin khách hàng

Họ và tên
Điện thoại
Email
Địa chỉ