giỏ hàng

Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Tổng Cộng
Nghệ đen lọ 500 gam 150,000 Update Nghệ đen lọ 500 gam Delete Nghệ đen lọ 500 gam 2,550,000
Phấn hoa lọ 350 gam 130,000 Update Phấn hoa lọ 350 gam Delete Phấn hoa lọ 350 gam 4,160,000
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Sữa ong chúa lọ 100 gam 130,000 Update Sữa ong chúa lọ 100 gam Delete Sữa ong chúa lọ 100 gam 1,300,000
Sữa ong chúa lọ 500 gam 650,000 Update Sữa ong chúa lọ 500 gam Delete Sữa ong chúa lọ 500 gam 11,050,000
Mật ong lọ 860 ml 150,000 Update Mật ong lọ 860 ml Delete Mật ong lọ 860 ml 2,100,000
Mật Ong Chai 500ml 100,000 Update Mật Ong Chai 500ml Delete Mật Ong Chai 500ml 2,100,000
Sữa ong chúa lọ 200 gam 260,000 Update Sữa ong chúa lọ 200 gam Delete Sữa ong chúa lọ 200 gam 5,200,000
Mật ong chai 380 ml 70,000 Update Mật ong chai 380 ml Delete Mật ong chai 380 ml 980,000
Sữa ong chúa chai 500ml 90,000 Update  Sữa ong chúa chai 500ml Delete  Sữa ong chúa chai 500ml 1,350,000
Nghệ mật ong lọ 350 gam 100,000 Update Nghệ mật ong lọ 350 gam Delete Nghệ mật ong lọ 350 gam 500,000
Phấn hoa lọ 600 gam 230,000 Update Phấn hoa lọ 600 gam Delete Phấn hoa lọ 600 gam 3,910,000
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Tổng Cộng 35,200,000

Thông tin khách hàng

Họ và tên
Điện thoại
Email
Địa chỉ