sự kiện và hoạt động

MOVK HỖ TRỢ “NHÀ TÌNH THƯƠNG”

Hưởng ứng sự vận động của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ phía Nam, MOVK đã đóng góp một phần kinh phí trao tặng “Nhà tình nghĩa” cho một hộ nghèo tại Gò Dầu, Tây Ninh tại đêm giao lưu văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” 21/4/2019 * và tại ngày trao nhà 12/6/2019.