Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018 CỦA TT XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI (ITPC)

Do Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Tp HCM (ITPC) tổ chức.
13g30 - 16g30 26/12/2018.
Tại Hội trường Lotus KS Rex.