Tin tức

QUÀ TẾT MOVK CHO BẠN

Ngày tết MOVK đã có mặt tại một số gia đình của bạn tôi tại TP. HCM và Đà Lạt ( 2 ảnh cuối):